Jedilnik – centralna šola, Livold, Kočevska Reka

 

  ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

V šoli je organizirana šolska malica, kosilo in popoldanska malica za učence podaljšanega bivanja.

Po malico prihajajo dežurni učenci ob 9.05. Malica traja do 9.15. Poteka pod vodstvom učitelja, ki poučuje v razredu drugo šolsko uro. Pri malici opozori učence na sortiranje odpadkov in kulturno uživanje hrane. Pozoren je tudi, če ima v razredu učenec dietno malico. Vsi pladnji z ostanki hrane in sortirano posodo se vrnejo v kuhinjo do tretje šolske ure. Papirnate servete učenci odvržejo v koš v učilnici.

 

Kosilo poteka od 11.15 ure do 13.15 ure. Oddelki podaljšanega bivanja prihajajo v jedilnico z učiteljicami po spodnjem razporedu:

 

 

OPB 1

1. r

OPB 2

2. r

OPB 3

3. r

OPB 1-3

1., 2., 3. r

OPB 4

4. r

OPB 4,5

5. r

PON

12.10

12.30

12.40

12.20

12.50

13.00

TOR

12.10

12.30

12.40

12.20

12.50

13.00

SRE

12.10

12.30

12.40

12.20

12.50

13.00

ČET

12.10

12.30

12.40

12.20

12.50

13.00

PET

12.10

12.30

12.40

12.20

12.50

13.00

 

 

Vsi ostali učenci imajo kosilo od 11.55 do 12.20 ure.

Pravila, ki jih je potrebno upoštevati v jedilnici:

–        torbe odložijo in lepo zložijo v hodniku pred jedilnico, da je možen prihod in odhod v jedilnico,

–        počakajo pred vrati v jedilnico,

–        nato si umijejo roke in se postavijo v vrsto,

–        prednost imajo učenci vozači, ostali mirno in tiho počakajo,

–     pri kosilu poskrbijo za kulturno prehranjevanje, sicer lahko dežurni učitelj učenca odstrani in ostane brez kosila.

Pomoč v kuhinji izvajajo učenci 7. in 8. razredov. Razpored z datumom in imenom učenca/ke pripravi razrednik in ga posreduje v kuhinjo. Za nagrado pri delu imata dežurna ta dan brezplačno kosilo.

 

Popoldansko malico učenci podaljšanega bivanja odnesejo v učilnice. Tam jo pod vodstvom učiteljice razdelijo in pojedo. Poskrbijo tudi za prazno in uporabljeno posodo, ter jo do 14.30 ure vrnejo v kuhinjo.

 

Organizator šolske prehrane: Laura Javoršek

 

1. ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

2. PRAVILNIK ŠOLSKE PREHRANE

3. PRIJAVNICA NA ŠOLSKO PREHRANO

4. POGODBA O NUDENJU PREHRAMBENIH OBROKOV

5. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA SLIKE

6. JEDILNIKI – centralna šola in Livold / Kočevska Reka (so objavljeni na vrhu)

7. Snovi, ki povzročajo alergije

8. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE TER SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE MALICE IN KOSILA

9. Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

Vsi učenci lahko prejemajo na centralni šoli in v Livoldu šolsko malico in kosilo, v Kočevski Reki pa le šolsko malico. Kosilo bodo prejemali tudi vsi učenci, vključeni v oddelke podaljšanega bivanja.

CENIK:

Zajtrk   0,35 eur
Šolska malica 1. – 9. razred 0,80 eur
Šolska malica s splošno subvencijo 1. – 9. razred 0,30 eur
Šolska malica s splošno in z dodatno subvencijo 1. – 9. razred 0,00 eur
Kosilo 1. – 3. razred 2,18 eur
Kosilo Livold 1. – 3. razred 2,18 eur
Kosilo 4. – 6. razred 2,65 eur
Kosilo 7. – 9. razred 2,87 eur
Popoldanska malica PB 0,32 eur

 

Mesečna cena je odvisna od števila dni pouka. Starši lahko v primeru bolezni ali druge odsotnosti otroka odjavijo naročilo pri administrativni delavki (na tel. št. 01/ 893 92 52) ali poslovni sekretarki šole (na tel. št. 01/ 893 92 50) ali po elektronski pošti (na naslov prehrana.osobrinzi@gmail.com) in sicer do 8.00 ure. V tem primeru začne veljati preklic naslednji dan. Cene prehrane se lahko med letom spreminjajo.

 

10. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE ŠOLSKE PREHRANE

 

POMEMBNA INFORMACIJA
Starše opozarjamo na 2. odstavek 141. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ:

141. člen
(subvencioniranje cene malice)

(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se od 1. septembra 2012 dodatna subvencija v višini 1/6 cene malice ukinja.
(2) Ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) je od 1. septembra 2012 do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec oziroma dijak, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana.

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) starši uveljavljajo pravico do subvencionirane malice na pristojnem Centru za socialno delo in ne več na šoli z vlogo, ki jo najdete na naslednji povezavi: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

11. SPREMEMBE SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V PRORAČUNSKIH LETIH 2013 IN 2014 (z dnem 1. 2. 2013)

 

(Skupno 5,420 obiskov, današnjih obiskov 1)