POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela.
Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljensko učenje.

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

ČLANSTVO IN IZKAZNICE

Člani šolske knjižnice so učenci in učitelji ter strokovni delavci osnovne šole.
Vpisnine in članarine ni.
Ob vpisu v 1. razred dobi vsak učenec izkaznico, ki je veljavna vseh 9 let šolanja.
Izposoja je možna samo z lastno izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva.

ČAS ODPRTOSTI in URNIK IZPOSOJE

Knjižnica je odprta za obisk, izposojo in vračanje gradiva vsak dan od 7.30 do 14.00.
Za učence 1. triade pa je knjižnice odprta ponedeljek, sredo in petek od 10.30 do 14.00.
Po potrebi in predhodnem dogovoru pa tudi dlje.

IZPOSOJEVALNI ROKI

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.
KNJIGE
Leposlovje, strokovna literatura – 14 dni
REVIJE
Revije – 3 dni
ČITALNIŠKO GRADIVO
Referenčno gradivo (slovarji, leksikoni, enciklopedije) so na razpolago samo v čitalnici.
NEKNJIŽNO GRADIVO
Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, multimedijske zgoščenke) so namenjene uporabi pri pouku in si jih ni možno izposoditi na dom.
Izposojevalni rok za knjigo se lahko podaljša enkrat za 14 dni, če za knjigo ni povpraševanja.
Zamudnina za nepravočasno vrnjeno knjigo se ne obračunava. Uporabnik je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti vse izposojeno gradivo.
Knjigo se lahko tudi rezervira. Samo osebno v knjižnici. Rezervirana knjiga čaka 3 dni.

POŠKODOVANO, IZGUBLJENO GRADIVO

Učenec izgubljeno ali uničeno gradivo nadomesti z enako enoto. Če to ni mogoče, plača odškodnino v višini nabavne cene knjige.

RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje informacij prek interneta, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.
En računalnik lahko hkrati uporabljata največ 2 učenca.

Če je interes za računalnike velik, potem omejimo čas uporabe na 15 minut.

Prepovedana je uporaba klepetalnic, igric, obiskovanje spornih strani na internetu(teroristična aktivnost, pornografija), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.

Ni dovoljeno:
brisanje nameščenih programov,
nameščanje programov,
uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

 

10 X NE V KNJIŽNICI

NE JEM IN NE PIJEM
SE NE LOVIM IN SKRIVAM
NE VPIJEM
NE TEKAM PO KNJIŽNICI
NE HODIM PO SEDEŽIH
NE PREKLINJAM
SE NE PRETEPAM
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

 

10 X DA V KNJIŽNICI

BEREM KNJIGE IN REVIJE
PIŠEM REFERATE
NAJDEM SVOJ MIR
SE UČIM
PIŠEM DOMAČO NALOGO
SE POGOVARJAM S PRIJATELJI
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD
UPORABLJAM RAČUNALNIK
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM

 

(Skupno 1.030 obiskov, današnjih obiskov 1)